Vejle Kommune

Billedet viser Naturstyrelsens opdatering af paragraf 3-registreringer - Vejle Kommune

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Vejle Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Vejle Kommune  (218 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 7.930 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 8.065 hektar.

Antal områder med de forskellige typer af natur

  Antal områder med de forskellige typer af natur

    Antal områder med de forskellige typer af natur

Antal hektar med de forskellige typer af natur

Antal hektar med de forskellige typer af natur

  Antal hektar med de forskellige typer af natur