Vejen Kommune

""

 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Vejlen Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Vejen Kommune (783 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 4.263 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 5.765 hektar.

Antal områder med de forskellige typer af natur

""

 

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

839

85

456

61

0

1.729

3.170

2008

839

85

456

61

0

1.729

3.170

2010

798

78

435

66

0

1.765

3.142

Ved projektets start

1.229

82

537

165

0

1.945

3.958

Ved projektets afslutning

 1.282

 88

612 

162 

2.119 

4.263 

 

Antal hektar med de forskellige typer af natur

""

 

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

2.979

421

1.452

64

0

282

5.198

2008

2.979

421

1.452

64

0

282

5.198

2010

2.963

420

1.456

71

0

294

5.203

Ved projektets start

3.511

426

1.532

136

0

353

5.958

Ved projektets afslutning

3.242 

430 

1.574 

149 

370 

5.765