Vejen Kommune

""

 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Vejlen Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Vejen Kommune (783 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 4.263 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 5.765 hektar.

Antal områder med de forskellige typer af natur

""

 

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

839

85

456

61

0

1.729

3.170

2008

839

85

456

61

0

1.729

3.170

2010

798

78

435

66

0

1.765

3.142

Ved projektets start

1.229

82

537

165

0

1.945

3.958

Ved projektets afslutning

 1.282

 88

612 

162 

2.119 

4.263 

 

Antal hektar med de forskellige typer af natur

""

 

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

2.979

421

1.452

64

0

282

5.198

2008

2.979

421

1.452

64

0

282

5.198

2010

2.963

420

1.456

71

0

294

5.203

Ved projektets start

3.511

426

1.532

136

0

353

5.958

Ved projektets afslutning

3.242 

430 

1.574 

149 

370 

5.765 

 

Film om beskyttede naturområder


Savner du noget?


1000 gode grunde til at bevare naturen


Hvordan styrker vi naturens artsrigdom?

Flere film - gode råd til naturpleje

Film om rewilding  
Film om engfuglepleje  
Film om kogræsningslaug  
Film om leslåning