Vejen Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal områder med de forskellige typer af natur
  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Det samlede § 3-areal i kommunen er i 2010 på 5203 ha, hvilket udgør 6,4 % af kommunens samlede areal.

Når serviceeftersynet er afsluttet i kommunen, viser figurer og tabeller også den opdaterede registrering under "Projektet afsluttet".

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

 

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

839

85

456

61

0

1.729

3.170

2008

839

85

456

61

0

1.729

3.170

2010

798

78

435

66

0

1.765

3.142

Projekt afsluttet

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

 

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

2.979

421

1.452

64

0

282

5.198

2008

2.979

421

1.452

64

0

282

5.198

2010

2.963

420

1.456

71

0

294

5.203

Projekt afsluttet

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om  beskyttet natur i Vejen Kommune

Film om beskyttede naturområder


Savner du noget?


1000 gode grunde til at bevare naturen


Hvordan styrker vi naturens artsrigdom?

Flere film - gode råd til naturpleje

Film om rewilding  
Film om engfuglepleje  
Film om kogræsningslaug  
Film om leslåning