Varde Kommune

""

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Varde Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Varde Kommune (1,0 MB)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 8.769 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 22.651 hektar.

Antal områder med de forskellige typer af natur 

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

1.708

699

1.425

139

20

2.352

6.343

2008

1.708

699

1.425

139

20

2.352

6.343

2010

1.686

699

1.431

141

20

2.345

6.322

Ved projektets start

1.677

703

1.433

157

20

2.367

6.357

Ved projektets afslutning

2.216 

2.096 

1.718 

218 

51 

2.470 

8.769 

 

Antal hektar med de forskellige typer af natur

""

 

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

6.917

7.552

3.660

238

2.805

782

21.954

2008

6.917

7.552

3.660

238

2.805

782

21.954

2010

6.717

7.535

3.658

241

2.805

783

21.739

Ved projektets start

6.624

7.546

3.646

262

2.805

795

21.677

Ved projektets afslutning

6.656 

7.360 

3.810 

344 

 2.735

1.746 

22.651 

 

Læs mere om beskyttet natur på Varde Kommunes hjemmeside