Varde Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal områder med de forskellige typer af natur
  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Det samlede § 3-areal i kommunen er i 2010 på 21739 ha, hvilket udgør 17,5 % af kommunens samlede areal.

Når serviceeftersynet er afsluttet i kommunen, viser figurer og tabeller også den opdaterede registrering under "Projektet afsluttet".

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

 

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

1.708

699

1.425

139

20

2.352

6.343

2008

1.708

699

1.425

139

20

2.352

6.343

2010

1.686

699

1.431

141

20

2.345

6.322

Projekt afsluttet

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

 

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

6.917

7.552

3.660

238

2.805

782

21.954

2008

6.917

7.552

3.660

238

2.805

782

21.954

2010

6.717

7.535

3.658

241

2.805

783

21.739

Projekt afsluttet

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om beskyttet natur på Varde Kommunes hjemmeside

Film om beskyttede naturområder


Savner du noget?


1000 gode grunde til at bevare naturen


Hvordan styrker vi naturens artsrigdom?

Flere film - gode råd til naturpleje

Film om rewilding  
Film om engfuglepleje  
Film om kogræsningslaug  
Film om leslåning