Vallensbæk Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal områder med de forskellige typer af natur
  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Det samlede § 3-areal i kommunen er i 2011 på 89 ha, hvilket udgør 9,4 % af kommunens samlede areal.

Kommunen har selv gennemført en opdatering af den vejledende § 3-registrering (i årene 2009-2010) og gennemgået den eksisterende § 3-registrering samt eftersøgt ny § 3-natur. § 3-registreringerne er opdateret i Danmarks Miljøportal. De tal, der opgives under projekt afsluttet, er kommunens tal.

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

3

0

2

0

4

21

30

2008

3

0

2

0

4

21

30

2010

2

0

2

3

4

20

31

Projekt afsluttet

2

0

2

3

4

20

31

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

23

0

18

0

7

30

79

2008

23

0

18

0

7

30

79

2010

23

0

18

5

11

31

89

Projekt afsluttet

23

0

18

5

11

31

89

Læs mere om naturbeskyttelse i Vallensbæk Kommune på kommunens hjemmeside .