Tønder Kommune

""

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Tønder Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Tønder Kommune  (1,9 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 7.772 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 11.904 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  undefined

  undefined

Antal hektar med de forskellige naturtyper 

  undefined

  undefined

Læs om naturbeskyttelse på Tønder Kommune  hjemmeside.