Thisted Kommune

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Thisted Kommune.

Rapporten kan læses her: 

Naturstyrelsens opdatering af § 3-beskyttet natur i Thisted Kommune  (2.7 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 6.646 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 29.466 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  undefined

undefined

Antal hektar med de forskellige naturtyper

  undefined

  undefined

Læs mere om beskyttet natur på Thisted Kommunes hjemmeside .