Stevns Kommune

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Stevns Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af § 3-beskyttet natur i Stevns Kommune  (599 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 1.048 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 710 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  undefined

undefined

Antal hektar med de forskellige naturtyper

  undefined

  undefined

Læs mere om beskyttet natur på Stevns Kommunes  hjemmeside .