Solrød Kommune

Billedet viser forsiden på  Solrød Kommune   Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Solrød Kommune rapport.

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Solrød Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Solrød Kommune  (1,5 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 224 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 307 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  Antal områder med de forskellige naturtyper

  Antal områder med de forskellige naturtyper

Antal hektar med de forskellige naturtyper 

  Antal hektar med de forskellige naturtyper

  Antal hektar med de forskellige naturtyper

Læs mere om naturbeskyttelse i Solrød Kommune på kommunens hjemmeside .