Solrød Kommune

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Solrød Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Solrød Kommune  (1,5 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 224 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 307 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

 

 

Antal hektar med de forskellige naturtyper 

 

 

Læs mere om naturbeskyttelse i Solrød Kommune på kommunens hjemmeside .