Sønderborg Kommune

  undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Sønderborg Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Sønderborg Kommune  (499 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 3.848 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 2.862 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  undefined

  undefined

Antal hektar med de forskellige naturtyper 

  undefined

  undefined

Læs mere om beskyttet natur på Sønderborg Kommune på hjemmeside .