Slagelse Kommune

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Slagelse Kommune.

Rapporten kan læses her: 

Naturstyrelsens opdatering af § 3-registreringer i Slagelse Kommune  (785 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 4.860 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 2.922 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  undefined

undefined

Antal hektar med de forskellige naturtyper

  undefined

undefined

 

Læs mere om naturbeskyttelse på Slagelse Kommunes hjemmeside.