Skive Kommune

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Skive Kommune.

Rapporten kan læses her: 

Naturstyrelsens opdatering af § 3-registreringer i Skive Kommune  (499 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 3.832 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 7.550 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  undefined

undefined

Antal hektar med de forskellige naturtyper

  undefined

  undefined

Læs mere om beskyttede naturtyper på Skive Kommunes  hjemmeside .