Skanderborg Kommune

 

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Skanderborg Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af § 3-registreringer i Skanderborg Kommune  (483 kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 2.695 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 6.044 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

 

 

Antal hektar med de forskellige naturtyper

 

 

Læs om beskyttet natur på Skanderborg Kommunes hjemmeside.