Skanderborg Kommune

Billedet viser forsiden på Naturstyrelsens opdatering af paragraf 3-registreringer - Skanderborg Kommune.

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Skanderborg Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af § 3-registreringer i Skanderborg Kommune  (483 kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 2.695 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 6.044 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  Antal områder med de forskellige naturtyper

  Antal områder med de forskellige naturtyper

Antal hektar med de forskellige naturtyper

  Antal hektar med de forskellige naturtyper

  Antal hektar med de forskellige naturtyper

Læs om beskyttet natur på Skanderborg Kommunes hjemmeside.

Film om beskyttede naturområder


Savner du noget?


1000 gode grunde til at bevare naturen


Hvordan styrker vi naturens artsrigdom?

Flere film - gode råd til naturpleje

Film om rewilding  
Film om engfuglepleje  
Film om kogræsningslaug  
Film om leslåning