Samsø Kommune

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Samsø Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Samsø Kommune  (170 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 898 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 1.318 hektar.

Antal områder med de forskellige typer af natur

  undefined

    undefined

Antal hektar med de forskellige typer af natur

  undefined

    undefined

Læs om beskyttet natur på Samsø Kommunes hjemmeside .