Roskilde Kommune

Billedet viser forsiden på rapporten.

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Roskilde Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Roskilde Kommune (1 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 1.708 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 1.544 hektar. 

Antal områder med de forskellige naturtyper

 Billedet viser Antal områder med de forskellige naturtyper.

Grafen viser Antal hektar med de forskellige naturtyper.

Antal hektar med de forskellige naturtyper

 Grafen viser Antal områder med de forskellige naturtyper.

 

Tabellen viser Antal hektar med de forskellige naturtyper.

Roskilde Kommunes hjemmeside om naturbeskyttelse.

Foto: Ole Malling

Foto: Ole Malling. Særløse Overdrev

Film om beskyttede naturområder


Savner du noget?


1000 gode grunde til at bevare naturen


Hvordan styrker vi naturens artsrigdom?

Flere film - gode råd til naturpleje

Film om rewilding  
Film om engfuglepleje  
Film om kogræsningslaug  
Film om leslåning