Roskilde Kommune

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Roskilde Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Roskilde Kommune (1 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 1.708 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 1.544 hektar. 

Antal områder med de forskellige naturtyper

 

 

Antal hektar med de forskellige naturtyper

 

 

  

Roskilde Kommunes hjemmeside om naturbeskyttelse.

Foto: Ole Malling

Foto: Ole Malling. Særløse Overdrev