Ringkøbing-Skjern Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Ringkøbing-Skjern Kommune  (426 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 8.177 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 24.849 hektar.

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

  undefined

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

  undefined

Læs mere om beskyttet natur på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside.