Rebild Kommune

""   

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Rebild Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Rebild Kommune  (1 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 6.306 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 6.009 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  Graf antal.JPG

  Tabel antal.JPG

Antal hektar med de forskellige naturtyper 

  Graf ha.JPG

  Tabel ha.JPG

Læs mere om kortlægning af § 3-arealer og beskyttet natur generelt på Rebild Kommunes  hjemmeside .

Film om beskyttede naturområder


Savner du noget?


1000 gode grunde til at bevare naturen


Hvordan styrker vi naturens artsrigdom?

Flere film - gode råd til naturpleje

Film om rewilding  
Film om engfuglepleje  
Film om kogræsningslaug  
Film om leslåning