Randers Kommune

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Randers Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Randers Kommune  (8,2 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 3.568 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 5.898 hektar.

Antal områder med de forskellige typer af natur

  undefined

    undefined

Antal hektar med de forskellige typer af natur

  undefined

  undefined

Læs mere om naturbeskyttelse på Randers Kommunes hjemmeside.