Odense Kommune

Billedet viser Naturstyrelsens opdatering af paragraf 3-registreringer - Odense Kommune

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Odense Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdateringer af § 3-registreringer i Odense Kommune (2 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 1909 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 1668 hektar.

Antal områder med de forskellige typer af natur

Antal områder med de forskellige typer af natur

Antal områder med de forskellige typer af natur

Antal hektar med de forskellige typer af natur

Antal hektar med de forskellige typer af natur

Antal hektar med de forskellige typer af natur

Læs mere på Odense Kommunes hjemmeside om naturbeskyttelse.

Film om beskyttede naturområder


Savner du noget?


1000 gode grunde til at bevare naturen


Hvordan styrker vi naturens artsrigdom?

Flere film - gode råd til naturpleje

Film om rewilding  
Film om engfuglepleje  
Film om kogræsningslaug  
Film om leslåning