Odense Kommune

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Odense Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdateringer af § 3-registreringer i Odense Kommune (2 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 1909 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 1668 hektar.

Antal områder med de forskellige typer af natur

Antal hektar med de forskellige typer af natur

Læs mere på Odense Kommunes hjemmeside om naturbeskyttelse.