Norddjurs Kommune

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Norddjurs Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Norddjurs Kommune  (552 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 2.444 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 5.424 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  undefined

  undefined

Antal hektar med de forskellige naturtyper  

  undefined

  undefined

Læs mere om beskyttede naturtyper på Norddjurs Kommunes hjemmeside .