Næstved Kommune

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Næstved Kommune.

Rapporten kan læses her:
Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Næstved Kommune  (1Mb)

Herunder er figurer og en tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning:

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 4833 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 4767 hektar.
 

Antal områder med de forskellige typer af natur

Antal områder med de forskellige typer af natur

Antal områder med de forskellige typer af natur

Antal hektar med de forskellige typer af natur

Antal hektar med de forskellige typer af natur

Antal hektar med de forskellige typer af natur

Læs mere om beskyttede naturtyper på Næstved Kommunes hjemmeside.