Næstved Kommune

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Næstved Kommune.

Rapporten kan læses her:
Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Næstved Kommune  (1Mb)

Læs Næstved Kommunes pressemeddelelse om afslutningen af § 3-registreringen her .

Herunder er figurer og en tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning:
 
Ved projektets afslutning er der i alt registreret 4833 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 4767 hektar.
 

Antal områder med de forskellige typer af natur

Antal områder med de forskellige typer af natur

Antal områder med de forskellige typer af natur

Antal hektar med de forskellige typer af natur

Antal hektar med de forskellige typer af natur

Antal hektar med de forskellige typer af natur

Læs mere om beskyttede naturtyper på Næstved Kommunes hjemmeside .

 

Film om beskyttede naturområder


Savner du noget?


1000 gode grunde til at bevare naturen


Hvordan styrker vi naturens artsrigdom?

Flere film - gode råd til naturpleje

Film om rewilding  
Film om engfuglepleje  
Film om kogræsningslaug  
Film om leslåning