Morsø Kommune

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Morsø Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Morsø Kommune  (197 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 1.776 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 3.474 hektar.

Antal områder med de forskellige typer af natur

  undefined

undefined

Antal hektar med de forskellige typer af natur

  undefined

undefined