Middelfart Kommune

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Middelfart Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Middelfart Kommune  (476 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 2.040 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 2.194 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  undefined

  undefined

Antal hektar med de forskellige naturtyper  

  undefined

  undefined

Læs mere om beskyttet natur på Middelfart Kommunes hjemmeside .