Mariagerfjord Kommune

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Mariagerfjord Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Mariagerfjord Kommune  (201 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 6.957 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 7.819 hektar.

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

undefined

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

undefined

Læs mere om beskyttet natur på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside .