Lyngby-Taarbæk Kommune

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Lyngby-Taarbæk Kommune  (1,15 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 352 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 838 hektar.

Antal hektar med de forskellige naturtyper  

  undefined

undefined  

Læs mere om naturbeskyttelse på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside .