Lejre Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal områder med de forskellige typer af natur
  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Det samlede § 3-areal i kommunen er i 2012 på 1713 ha, hvilket udgør 7,2 % af kommunens samlede areal.

Kommunen har selv gennemført en opdatering af den vejledende § 3-registrering og gennemgået den eksisterende § 3-registrering samt eftersøgt ny § 3-natur. § 3-registreringerne er opdateret i Danmarks Miljøportal. De tal, der opgives under projekt afsluttet, er kommunens tal.

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

159

0

424

98

94

862

1.637

2008

159

0

424

98

94

862

1.637

2010

179

0

439

102

92

888

1.700

Projekt afsluttet

206

0

494

126

88

1131

2.045

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

264

0

533

149

286

215

1.447

2008

264

0

533

149

286

215

1.447

2010

303

0

543

136

283

225

1.490

Projekt afsluttet

354

0

642

148

286

274

1.704