Langeland Kommune

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Langeland Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Langeland Kommune  (814 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 2.143 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 2.344 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  undefined

  undefined

Antal hektar med de forskellige naturtyper 

  undefined

  undefined

Læs mere om beskyttet natur på Langeland Kommunes  hjemmeside .