Københavns Kommune

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Københavns Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Københavns Kommune  (641 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 172 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 814 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  undefined

  undefined

Antal hektar med de forskellige naturtyper 

  undefined

  undefined