Kalundborg Kommune

På billedet ses forsiden af Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Kalundborg Kommune rapport.

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Kalundborg Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Kalundborg Kommune  (1,1 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 5.370 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 8.701 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  Antal områder med de forskellige naturtyper

  Antal områder med de forskellige naturtyper

Antal hektar med de forskellige naturtyper 

  Antal hektar med de forskellige naturtyper

  Antal hektar med de forskellige naturtyper