Kalundborg Kommune

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Kalundborg Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Kalundborg Kommune  (1,1 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 5.370 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 8.701 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

 

 

Antal hektar med de forskellige naturtyper 

 

 

Læs mere om naturbeskyttelse på Kalundborg Kommunes hjemmeside.