Ishøj Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal områder med de forskellige typer af natur
  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Det samlede § 3-areal i kommunen er i 2011 på 223 ha, hvilket udgør 8,4 % af kommunens samlede areal.

Kommunen har selv gennemført en opdatering af den vejledende § 3-registrering (i årene 2009-2010) og gennemgået den eksisterende § 3-registrering samt eftersøgt ny § 3-natur. § 3-registreringerne er opdateret i Danmarks Miljøportal. De tal, der opgives under projekt afsluttet, er kommunens tal.

Antal områder med de forskellige typer af natur

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

9

0

11

0

17

73

110

2008

9

0

11

0

17

73

110

2010

7

0

9

0

8

100

124

Projekt afsluttet

7

0

9

0

8

100

124

Antal hektar med de forskellige typer af natur

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

59

0

15

0

56

92

222

2008

59

0

15

0

56

92

222

2010

58

0

13

0

54

98

223

Projekt afsluttet

58

0

13

0

54

98

223

Læs mere om naturbeskyttelse i Ishøj Kommune på kommunens hjemmeside .