Ishøj Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal områder med de forskellige typer af natur
  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Det samlede § 3-areal i kommunen er i 2011 på 223 ha, hvilket udgør 8,4 % af kommunens samlede areal.

Kommunen har selv gennemført en opdatering af den vejledende § 3-registrering (i årene 2009-2010) og gennemgået den eksisterende § 3-registrering samt eftersøgt ny § 3-natur. § 3-registreringerne er opdateret i Danmarks Miljøportal. De tal, der opgives under projekt afsluttet, er kommunens tal.

Antal områder med de forskellige typer af natur

Antal områder med de forskellige typer af natur

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

9

0

11

0

17

73

110

2008

9

0

11

0

17

73

110

2010

7

0

9

0

8

100

124

Projekt afsluttet

7

0

9

0

8

100

124

Antal hektar med de forskellige typer af natur

Antal hektar med de forskellige typer af natur

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

59

0

15

0

56

92

222

2008

59

0

15

0

56

92

222

2010

58

0

13

0

54

98

223

Projekt afsluttet

58

0

13

0

54

98

223

Læs mere om naturbeskyttelse i Ishøj Kommune på kommunens hjemmeside .

Film om beskyttede naturområder


Savner du noget?


1000 gode grunde til at bevare naturen


Hvordan styrker vi naturens artsrigdom?

Flere film - gode råd til naturpleje

Film om rewilding  
Film om engfuglepleje  
Film om kogræsningslaug  
Film om leslåning