Ikast-Brande Kommune

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Ikast-Brande Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Ikast-Brande Kommune  (4,8 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 4.879 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 7.373 hektar.

Antal  områder  med de forskellige typer af natur

  undefined

    undefined

Antal  hektar  med de forskellige typer af natur

  undefined

  undefined