Hvidovre Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal områder med de forskellige typer af natur
  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Det samlede § 3-areal i kommunen er i 2012 på 26 ha, hvilket udgør 1,1 % af kommunens samlede areal.

Kommunen har selv gennemført en opdatering af den vejledende § 3-registrering og gennemgået den eksisterende § 3-registrering samt eftersøgt ny § 3-natur. § 3-registreringerne er opdateret i Danmarks Miljøportal. De tal, der opgives under projekt afsluttet, er kommunens tal.

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

0

0

1

0

9

35

45

2008

0

0

1

0

10

35

46

2010

0

0

1

0

10

35

46

Projekt afsluttet

0

0

1

0

7

35

43

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

0

0

0

0

22

9

32

2008

0

0

0

0

25

9

35

2010

0

0

0

0

25

9

35

Projekt afsluttet

0

0

0

0

17

9

26