Horsens Kommune

undefined  

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Horsens Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Horsens Kommune  (2,1 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 3.777 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 4.045 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  undefined

  undefined

Antal hektar med de forskellige naturtyper 

  undefined

  undefined

Læs mere om beskyttet natur på Horsens Kommunes hjemmeside.