Holstebro Kommune

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Holstebro Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af § 3-registreringer i Holstebro Kommune (1,5 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 4451 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 8948 hektar.

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

undefined

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

  undefined

Læs mere om beskyttede naturområder på Holstebro Kommunes hjemmeside .