Hjørring Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal områder med de forskellige typer af natur

  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Det samlede § 3-areal i kommunen er i 2010 på 10802 ha, hvilket udgør 11,7 % af kommunens areal.

Når serviceeftersynet er afsluttet i kommunen, viser figurer og tabeller også den opdaterede registrering under "Projektet afsluttet".

Bemærk: Hjørring Kommune har meddelt, at ændringerne i § 3-registreringen for 2007-2010 først er opdateret i Danmarks Arealinformation i Miljøportalen i sommmeren 2010.

Antal områder med de forskellige typer af natur

Figuren viser vejledende paragraf 3- registrerede arealer i Hjørring Kommune - antal arealer

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

3048

597

1815

1885

0

2770

10.115

2008

3048

597

1815

1885

0

2770

10.115

2010

3046

597

1816

1884

0

2770

10.113

Projekt afsluttet

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal hektar med de forskellige typer af natur

Figuren viser vejledende paragraf 3- registrerede arealer i Hjørring Kommune - antal hektar

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

3931

1870

1599

3101

0

306

10.807

2008

3931

1870

1599

3101

0

306

10.807

2010

3928

1869

1600

3099

0

306

10.802

Projekt afsluttet

 

 

 

 

 

 

 

 

Se Hjørring Kommunes hjemmeside om naturbeskyttelse 

Film om beskyttede naturområder


Savner du noget?


1000 gode grunde til at bevare naturen


Hvordan styrker vi naturens artsrigdom?

Flere film - gode råd til naturpleje

Film om rewilding  
Film om engfuglepleje  
Film om kogræsningslaug  
Film om leslåning