Hjørring Kommune

""

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Hjørring Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Hjørring Kommune (1,8 MB)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 12.685 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 11.765 hektar.

.

Antal områder med de forskellige typer af natur

Vejledende § 3-registrerede arealer

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

3.048

597

1.815

1.885

0

2.770

10.115

2008

3.048

597

1.815

1.885

0

2.770

10.115

2010

3.046

597

1.816

1.884

0

2.770

10.113

Ved projektets start

3.023

588

1.824

1.889

0

2.797

10.121

Ved projektets afslutning

3.824 

700 

2.272 

2.430 

3.458 

12.685 

 

Antal hektar med de forskellige typer af natur

Antal hektar med de forskellige typer af natur

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

3.931

1.870

1.599

3.101

0

306

10.807

2008

3.931

1.870

1.599

3.101

0

306

10.807

2010

3.928

1.869

1.600

3.099

0

306

10.802

Ved projektets start

3.777

1.868

1.600

3.049

0

313

10.608

Ved projektets afslutning

4.197 

1.880 

1.740 

3.412 

 3

533 

11.765