Hjørring Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal områder med de forskellige typer af natur

  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Det samlede § 3-areal i kommunen er i 2010 på 10802 ha, hvilket udgør 11,7 % af kommunens areal.

Når serviceeftersynet er afsluttet i kommunen, viser figurer og tabeller også den opdaterede registrering under "Projektet afsluttet".

Bemærk: Hjørring Kommune har meddelt, at ændringerne i § 3-registreringen for 2007-2010 først er opdateret i Danmarks Arealinformation i Miljøportalen i sommmeren 2010.

Antal områder med de forskellige typer af natur

Figuren viser vejledende paragraf 3- registrerede arealer i Hjørring Kommune - antal arealer

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

3048

597

1815

1885

0

2770

10.115

2008

3048

597

1815

1885

0

2770

10.115

2010

3046

597

1816

1884

0

2770

10.113

Projekt afsluttet

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal hektar med de forskellige typer af natur

Figuren viser vejledende paragraf 3- registrerede arealer i Hjørring Kommune - antal hektar

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

3931

1870

1599

3101

0

306

10.807

2008

3931

1870

1599

3101

0

306

10.807

2010

3928

1869

1600

3099

0

306

10.802

Projekt afsluttet

 

 

 

 

 

 

 

 

Se Hjørring Kommunes hjemmeside om naturbeskyttelse