Herlev Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal områder med de forskellige typer af natur
  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Det samlede § 3-areal i kommunen er i 2011 på 35 ha, hvilket udgør 2,9 % af kommunens samlede areal.

Kommunen har selv gennemført en opdatering af den vejledende § 3-registrering (i årene 2008-2010) og gennemgået den eksisterende § 3-registrering samt eftersøgt ny § 3-natur. § 3-registreringerne er opdateret i Danmarks Miljøportal. De tal, der opgives under projekt afsluttet, er kommunens tal.

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

2

0

19

0

0

82

103

2008

2

0

19

0

0

82

103

2010

2

0

17

0

0

79

98

Projekt afsluttet

1

0

17

0

0

79

98

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

1

0

18

0

0

17

36

2008

1

0

18

0

0

17

36

2010

1

0

17

0

0

17

35

Projekt afsluttet

1

0

17

0

0

17

35

Læs mere om beskyttet natur på Herlev Kommunes hjemmeside .