Helsingør Kommune

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Helsingør Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af § 3-registreringer i Helsingør Kommune  (490 kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 1.307 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 1.425 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

undefined

  undefined

Antal hektar med de forskellige naturtyper

undefined

  undefined

Læs mere om beskyttet natur på Helsingør Kommunes  hjemmeside .