Guldborgsund Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal områder med de forskellige typer af natur
  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Det samlede § 3-areal i kommunen er i 2011 på 4516 ha, hvilket udgør 5,0 % af kommunens samlede areal.

Kommunen har selv gennemført en opdatering af den vejledende § 3-registrering og gennemgået den eksisterende § 3-registrering samt eftersøgt ny § 3-natur. § 3-registreringerne er opdateret i Danmarks Miljøportal. De tal, der opgives under projekt afsluttet, er kommunens tal.

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

251

0

262

25

129

2.185

2.852

2008

251

0

262

25

129

2.185

2.852

2010

249

0

266

25

129

2.214

2.883

Projekt afsluttet

411

0

338

20

173

2756

3698

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

1.159

0

938

58

1.248

708

4.111

2008

1.159

0

938

58

1.248

708

4.111

2010

1.145

0

945

58

1.250

733

4.132

Projekt afsluttet

1418

0

1020

35

1235

808

4516