Greve Kommune

  undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Greve Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Greve Kommune  (665 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 333 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 291 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  undefined

  undefined

Antal hektar med de forskellige naturtyper  

  undefined

  undefined

Læs mere om naturbeskyttelse på Greve Kommunens hjemmeside.

Film om beskyttede naturområder


Savner du noget?


1000 gode grunde til at bevare naturen


Hvordan styrker vi naturens artsrigdom?

Flere film - gode råd til naturpleje

Film om rewilding  
Film om engfuglepleje  
Film om kogræsningslaug  
Film om leslåning