Glostrup Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal områder med de forskellige typer af natur
  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Det samlede § 3-areal i kommunen er i 2011 på 9 ha, hvilket udgør 0,7 % af kommunens samlede areal.

Kommunen har selv gennemført en opdatering af den vejledende § 3-registrering (i årene 2008-2009) og gennemgået den eksisterende § 3-registrering samt eftersøgt ny § 3-natur. § 3-registreringerne er opdateret i Danmarks Miljøportal. De tal, der opgives under projekt afsluttet, er kommunens tal.

Antal områder med de forskellige typer af natur

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

0

0

5

0

0

21

26

2008

0

0

5

0

0

21

26

2010

0

0

5

0

0

27

32

Projekt afsluttet

0

0

5

0

0

27

32

Antal hektar med de forskellige typer af natur

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

0

0

3

0

0

6

9

2008

0

0

3

0

0

6

9

2010

0

0

2

0

0

7

9

Projekt afsluttet

0

0

2

0

0

7

9