Gladsaxe Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal områder med de forskellige typer af natur
  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Det samlede § 3-areal i kommunen er i 2011 på 207 ha, hvilket udgør 8,3% af kommunens samlede areal.

Kommunen har selv gennemført en opdatering af den vejledende § 3-registrering og gennemgået den eksisterende § 3-registrering samt eftersøgt ny § 3-natur. § 3-registreringerne er opdateret i Danmarks Miljøportal. De tal, der opgives under projekt afsluttet, er kommunens tal.

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

1

0

18

0

0

82

101

2008

1

0

18

0

0

82

101

2010

7

0

33

6

0

89

135

Projekt afsluttet

7

0

29

7

0

98

141

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

0

0

72

0

0

98

170

2008

0

0

72

0

0

98

170

2010

1

0

61

46

0

99

207

Projekt afsluttet

1

0

61

46

0

99

207

Læs mere om naturbeskyttelse i Gladsaxe på kommunens hjemmeside.