Furesø Kommune

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Furesø Kommune.

Rapporten kan læses her:
Naturstyrelsens opdatering af § 3-registreringer i Furesø Kommune (2Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 660 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 1068 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

Antal hektar med de forskellige naturtyper

Læs mere om § 3-beskyttet natur på Furesø Kommunes  hjemmeside.