Furesø Kommune

Billedet viser Naturstyrelsens opdatering af paragraf 3-registreringer - Furesø Kommune rapport.

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Furesø Kommune.

Rapporten kan læses her:
Naturstyrelsens opdatering af § 3-registreringer i Furesø Kommune (2Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 660 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 1068 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

Antal områder med de forskellige naturtyper

Antal områder med de forskellige naturtyper

Antal hektar med de forskellige naturtyper

Antal hektar med de forskellige naturtyper

Antal hektar med de forskellige naturtyper

Læs mere om § 3-beskyttet natur på Furesø Kommunes  hjemmeside.