Frederikshavn Kommune

  Billedet viser forsiden på Naturstyrelsens opdatering af paragraf 3-registreringer - Frederikshavn Kommune rapport.

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Frederikshavn Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Frederikshavn Kommune  (1,2 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 9.902 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 14.322 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  Antal områder med de forskellige naturtyper

  Antal områder med de forskellige naturtyper

Antal hektar med de forskellige naturtyper 

  Antal hektar med de forskellige naturtyper

  Antal hektar med de forskellige naturtyper

Film om beskyttede naturområder


Savner du noget?


1000 gode grunde til at bevare naturen


Hvordan styrker vi naturens artsrigdom?

Flere film - gode råd til naturpleje

Film om rewilding  
Film om engfuglepleje  
Film om kogræsningslaug  
Film om leslåning