Fredensborg Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal områder med de forskellige typer af natur
  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Det samlede § 3-areal i kommunen er i 2010 på 992 ha, hvilket udgør 8,8 % af kommunens samlede areal.

Når serviceeftersynet er afsluttet i kommunen, viser figurer og tabeller også den opdaterede registrering under "Projektet afsluttet".

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

 

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

24

0

180

10

7

924

1.145

2008

24

0

180

10

7

924

1.145

2010

24

0

181

10

7

924

1.146

Projekt afsluttet

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

 

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

60

0

175

14

25

717

992

2008

60

0

175

14

25

717

992

2010

60

0

175

14

25

717

992

Projekt afsluttet

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om naturbeskyttelse i Kommunen på Fredensborg Kommunes hjemmeside .