Faxe Kommune

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Faxe Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Faxe Kommune  (193 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 2.934 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 2.162 hektar.

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

    undefined

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

undefined

 Læs mere om naturbeskyttelse i Faxe Kommune på kommunens hjemmeside .

Film om beskyttede naturområder


Savner du noget?


1000 gode grunde til at bevare naturen


Hvordan styrker vi naturens artsrigdom?

Flere film - gode råd til naturpleje

Film om rewilding  
Film om engfuglepleje  
Film om kogræsningslaug  
Film om leslåning