Fanø Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal områder med de forskellige typer af natur
  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Det samlede § 3-areal i kommunen er i 2010 på 3309 ha, hvilket udgør 60,6 % af kommunens samlede areal.

Når serviceeftersynet er afsluttet i kommunen, viser figurer og tabeller også den opdaterede registrering under "Projektet afsluttet".

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

 

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

32

123

161

14

37

227

594

2008

32

123

161

14

37

227

594

2010

33

123

161

16

37

227

597

Projekt afsluttet

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

 

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

39

1.465

483

251

1.036

31

3.306

2008

39

1.465

483

251

1.036

31

3.306

2010

40

1.464

484

254

1.036

31

3.309

Projekt afsluttet

 

 

 

 

 

 

 

  Læs mere om naturbeskyttelse i Fanø kommune på kommunens hjemmeside .