Esbjerg Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal områder med de forskellige typer af natur
  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Det samlede § 3-areal i kommunen er i 2010 på 5639 ha, hvilket udgør 7,1 % af kommunens samlede areal.

Når serviceeftersynet er afsluttet i kommunen, viser figurer og tabeller også den opdaterede registrering under "Projektet afsluttet".

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

 

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

847

136

622

76

29

1.452

3.162

2008

847

136

622

76

29

1.452

3.162

2010

832

134

623

79

19

1.467

3.154

Projekt afsluttet

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

 

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

2.526

345

1.001

120

1.316

372

5.679

2008

2.526

345

1.001

120

1.316

372

5.679

2010

2.469

342

999

122

1.316

391

5.639

Projekt afsluttet

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om beskyttede naturtyper på Esbjerg Kommunes hjemmeside.