Dragør Kommune

Billedet viser rapporten: Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Dragør Kommune.

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Dragør Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Dragør Kommune  (665 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 87 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 200 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  Antal områder med de forskellige naturtyper

  Antal områder med de forskellige naturtyper

Antal hektar med de forskellige naturtyper  

  Antal hektar med de forskellige naturtyper

  Antal hektar med de forskellige naturtyper