Brønderslev Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal områder med de forskellige typer af natur

  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Det samlede § 3-areal i kommunen er i 2010 på 6056 ha, hvilket udgør 9,6 % af kommunens samlede areal.

Når serviceeftersynet er afsluttet i kommunen, viser figurer og tabeller også den opdaterede registrering under "Projektet afsluttet".

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

 

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

2111

211

1050

788

45

1412

5.617

2008

2111

211

1050

788

45

1412

5.617

2010

2075

210

1043

780

45

1410

5.563

Projekt afsluttet

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

 

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

3659

203

1439

529

152

166

6.148

2008

3659

203

1439

529

152

166

6.148

2010

3590

201

1426

520

152

166

6.056

Projekt afsluttet

 

 

 

 

 

 

 

 

Se Brønderslev Kommunes hjemmeside om beskyttet natur .