Bornholms Regionskommune

  undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Bornholms Regionskommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Bornholms Regionskommune  (197 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 4.660 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 2.578 hektar.

Antal områder med de forskellige typer af natur

  undefined

    undefined

Antal hektar med de forskellige typer af natur

  undefined

    undefined

Læs mere om naturbeskyttelse på Bornholms Regionskommunes hjemmeside .