Billund Kommune

  undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Billund Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Billund Kommune  (438 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 3.047 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 5.459 hektar.

Antal områder med de forskellige typer af natur

  undefined

undefined

Antal hektar med de forskellige typer af natur

  undefined

  undefined

Læs mere om beskyttede naturtyper på Billund Kommunes hjemmeside.